levensstijl

Het leiden van een zinvol leven blijkt voor de meeste mensen het belangrijkste te zijn wat er is. Dat betekent leven conform je eigen levensdoel en uiting geven aan datgene wat voor jou van belang is. Om dat te vinden is het nodig om goed in contact te staan met jezelf en ruimte te nemen voor regelmatige contemplatie. Zinvol leven is de basis voor een gezond leven.

In deze tijd, waarin snelheid, prestatie en materie een grote rol spelen, lopen we de kans om hieraan voorbij te lopen. We houden ons vaak teveel bezig met zaken die buiten onszelf liggen en reflecteren te weinig. Het gevolg hiervan is dat we onszelf in mindere of meerdere mate opbranden: stress, burn-out, vermoeidheid, somberheid en depressie kunnen gevolgen zijn.

In een consult wordt er altijd aandacht besteed aan factoren die te maken hebben met je levensstijl: werk, relatie, gezin, vrienden, dagelijkse routine, omgang met emoties, persoonlijke overtuigingen, (het niet hebben van) rustmomenten, liefhebberijen en beweging. Er wordt samen gekeken wat voor jou een optimaal evenwicht is, zodat jij je goed voelt, met keuzes die bij jou passen en je in balans brengen.

Neem contact op voor een consult.