kruiden

Een belangrijke peiler in de ayurvedische geneeskunde is het gebruik van medicinale kruiden. Deze kruiden worden verstrekt in pil vorm, zijn uitgebreid getest en gecontroleerd en worden verschaft via de apotheek of direct door de leverancier in Nederland. Vaak wordt er naast voeding en levensstijl ook het gebruik van kruiden geadviseerd. In een aantal gevallen zijn dit enkelvoudige kruiden, maar het is ook mogelijk dat er complexpreparaten worden geadviseerd. Dit zijn preparaten waarin verschillende kruiden zijn gecombineerd, waardoor zij elkaars werking versterken en balanceren.

Het is mogelijk om ayurvedische kruiden te gebruiken tegelijkertijd met reguliere medicatie. Er zijn echter ook situaties waarbij er met voorzichtigheid omgegaan dient te worden met bepaalde combinaties van reguliere medicatie en kruidenmedicatie. Onze apotheker controleert hier altijd op en brengt dan advies uit aan de ayurvedisch therapeut.

Het is belangrijk om altijd het advies van de therapeut over de dagelijkse dosis kruiden op te volgen. Indien er vragen of opmerkingen zijn over het gebruik, neem dan altijd direct contact op.